Is WhatsApp een interessant communicatiekanaal voor de gemeenteraad?

Is WhatsApp een interessant communicatiekanaal voor de gemeenteraad?

5 januari 2016 0 By dsckok

Een proefballon: is WhatsApp een interessant communicatiekanaal voor de gemeenteraad? Bijvoorbeeld om haar controlerende taak te kunnen uitvoeren? De vraag schoot mij vanmorgen opeens te binnen. Maar hoe zou dat dan (kunnen) werken? Ik kwam tot het volgende idee:

 

Voordelen van WhatsApp
Uit het onderzoek naar sociale media en gemeente 2015 blijkt dat 11 procent van de 393 gemeenten WhatsApp inmiddels gebruikt als extern communicatiekanaal. Dat is nog niet heel veel, maar we verwachten dat dat cijfer de komende jaren sterk zal gaan stijgen. Waarom? Omdat WhatsApp nu eenmaal door veel Nederlanders gebruikt wordt en een aantal voordelen biedt boven andere (sociale) kanalen:

 

Het aantal WhatsApp gebruikers was in 2009 nog 0. In 2015 is dit inmiddels gegroeid tot 9,4 miljoen! Inmiddels maakt dus ruim 55% van de Nederlanders gebruik van WhatsApp. En KPN heeft enkele jaren geleden al aangeven dat ze denken dat uiteindelijk zo’n 85% van de Nederlanders gebruik gaat maken van dit kanaal.

 

WhatsApp heeft een aantal voordelen boven andere kanalen: zo zitten mensen niet vast aan de 140 tekens zoals bij Twitter. De gemeente Lelystad merkt daarnaast dat mensen hun vraag concreter en met meer details stellen. Bovendien werkt het gesloten karakter van WhatsApp drempelverlagend voor het stellen van vragen. Uit de evaluatie van de gemeente Terneuzen blijkt dat mensen het fijn vinden dat zij niet meer per se hoeven te bellen. De kans op escalatie is via WhatsApp minder groot dan bijvoorbeeld op Facebook. Daar willen andere mensen zich nog wel eens in gesprekken voegen. Dat het medium niet alleen voor jongeren is, blijkt uit de leeftijdsverdeling van WhatsAppcontacten van de gemeente Terneuzen. Zo appten ze in Terneuzen ook al eens met iemand van 80 jaar.

 

Het versterken van de controlerende functie
Interessant voor gemeenten dus om de – vaak – eenvoudige vragen die via WhatsApp gevraagd worden te kunnen beantwoorden. Maar hoe interessant is het dan specifiek voor de gemeenteraad? Ik heb al vaker blogs geschreven over het feit dat ik vind dat de gemeenteraad (als entiteit!) interessante content te bieden heeft, maar ook moet kunnen ontvangen (bijvoorbeeld deze en deze). Daarom behandelen wij in Almere vragen / reacties die bijvoorbeeld via Facebook binnen komen ook als formele post en volgen we actief veel mensen op Twitter.

 

Als ik aan WhatsApp denk, dan komt als eerste de volgende functie naar boven die dit platform voor de gemeenteraad zou kunnen bieden: het versterken van de controlerende functie. Stel dat de gemeenteraad van bewoners via WhatsApp eenvoudig meldingen binnen kan krijgen over misstanden in het sociaal domein, of muren waar bewoners tegen aan lopen bij de gemeente, of andere onderwerpen die binnen een gemeente kunnen spelen waar de gemeenteraad wellicht geen weet van heeft.

 

De raadsgriffie kan deze signalen verzamelen en één keer per maand in een overzicht doorgeven aan de raad. Elke politieke partij in de raad kan hieruit vervolgens halen wat zij wil. Zij kan contact opnemen met een specifieke bewoner, een bijeenkomst organiseren voor een groep bewoners om het signaal te bespreken, schriftelijke vragen stellen aan het college of iets agenderen op de raadsvergadering. Hiermee blijven we recht doen aan de rol van politieke partijen. De griffie ontvangt en geeft door, maar doet er verder niks mee (totdat een partij hierom verzoekt uiteraard).

 

Laagdrempeligheid
De eerder beschreven voordelen van WhatsApp boven andere kanalen, lijken me voldoende om in te zien dat WhatsApp de drempel om de gemeenteraad te benaderen lager kan maken. Door maandelijks een overzicht te maken, hoeft de raad niet bij elke klacht of signaal op te springen, maar kan zij zien op welke onderwerpen meer klachten worden ingediend en welke klacht wellicht van een individu is (NB: deze zijn wellicht niet minder belangrijk!). Zo kan de gemeenteraad zich dus meer openstellen voor (signalen uit) de stad.

 

Interessant?
Ik ben erg benieuwd of er nog andere ideeën te verzinnen zijn voor het gebruik van WhatsApp specifiek voor de gemeenteraad. Of dat er mensen zijn die het idee totale onzin vinden!